PILNIE POSZUKIWANY Kierowca Karetki Sanitarnej CAŁA POLSKA                                                         WYSOKIE ZAROBKI !!!

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierowca karetki sanitarnej, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za transportowanie osób chorych, podlegających rehabilitacji lub rekonwalescencji do szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej, a także przewożenia różnego rodzaju materiałów medycznych. Osoba zatrudniona w tym charakterze przyjmuje wezwania płynące od poszkodowanych poprzez dyspozytornię i udaje się w miejsca wypadków, miejsca zamieszkania osób wymagających natychmiastowej opieki medycznej, etc. Na kierowcy spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie osób poszkodowanych lub chorych; skuteczność interwencji zależy często od czasu, jaki zajmie kierowcy karetki dotarcie na miejsce wypadku lub w inne wyznaczone miejsce i przetransportowanie ich do najbliższego szpitala. W przypadkach, gdy w pobliżu nie ma wykwalifikowanych ratowników medycznych, kierowca karetki udziela poszkodowanych pierwszej pomocy przedmedycznej. Kierowca uczestniczy lub samodzielnie umieszcza pacjentów w karetce, wykorzystując przy tym nosze.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze kierowcy karetki sanitarnej nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów związanych z posiadanym przez nie wykształceniem. Pracodawcy zwracają jednak szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Kierowcą karetki sanitarnej mogą zostać osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B lub C, a także dodatkowe uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Dodatkowo, kandydat musi poddać się badaniom lekarskim i psychologicznym. Na stanowisko przyjmowane są osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami danej kategorii.


WARUNKI PRACY

Praca kierowcy karetki sanitarnej, jak wcześniej wspomniano, wiąże się w ponoszeniem dużej odpowiedzialności. Przejazd „na sygnale” poprzez zatłoczone miasto wymaga sporych umiejętności, a pacjenci poszkodowani w wypadkach często wymuszają konieczność ostrożnej jazdy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w tym charakterze stwarza bezpośrednio ZMORA Sp zoo , bez pośredników !!!


ZAROBKI

Średnie zarobki kierowcy karetki sanitarnej kształtują się na poziomie 3500– 5000 złotych netto miesięcznie.